We houden rekening met uw privacy - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

We houden rekening met uw privacy

(advertentie/doneertip)

Privacybeleid sponsormeter.nl

Laatst aangepast: 04-05-2018
Onderdeel van de Algemene Voorwaarden

De eigenaar van sponsormeter.nl houdt rekening met uw privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG geldt ook voor de bescherming, verwerking en bewaring van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website sponsormeter.nl. Meer over de AVG en uw daaruit voortvloeiende rechten leest u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De eigenaar van de website sponsormeter.nl bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens, waaronder uw naam, uw e-mailadres en uw IP-adres, die rechtstreeks via sponsormeter.nl worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan hem t.b.v. de website sponsormeter.nl worden verstrekt. Deze gegevens

  • worden vastgelegd op de beveiligde server waarop de website sponsormeter.nl wordt gehost (thans bij websitebedrijf Antagonist), en/of
  • worden in het kader van de website sponsormeter.nl opgenomen in een gebruikers- en e-mailbestand op een met professionele anti-virus software en wachtwoorden beveiligde digitale informatiedrager van de eigenaar van de website sponsormeter.nl
  • zullen nooit zonder uw expliciete toestemming vooraf aan derden worden verstrekt of verkocht

Door het verstrekken van de gegevens geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van toegang tot voor derden afgeschermde delen van de website sponsormeter.nl (alleen als u zich hebt geregistreerd als gebruiker)
  • het verlenen van toegang tot de blogs, gastenboeken, polls, enquêtes en andere voor gebruikers beschikbaar gestelde tools op sponsormeter.nl
  • het verwerken van orders en contactformulieren
  • het aanleggen en bijhouden van accounts en de daarbij behorende administratieve werkzaamheden
  • het versturen van mailings van de website sponsormeter.nl
  • het versturen van e-mailnieuwsbrieven (alleen indien u zich daarvoor apart hebt aangemeld)
  • het verzamelen van informatie ter verbetering van de dienstverlening van en via de website sponsormeter.nl zonder dat dit herleid kan worden naar u als gebruiker

Deze toestemming vervalt op het moment dat de relatie tussen de eigenaar van sponsormeter.nl en de gebruiker van de website sponsormeter.nl wordt beëindigd. Na die beëindiging zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker die zijn opgeslagen op de server van het hostingbedrijf zo snel mogelijk van die server verwijderd. Persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op de beveiligde informatiedrager van de eigenaar zullen worden verwijderd na afloop van de wettelijk daarvoor gestelde bewaartermijn.

Internetsites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van advertenties, logo's, links, iframes of op andere manieren met de website sponsormeter.nl zijn verbonden of op en via deze website en in de nieuwsbrief van sponsormeter.nl worden aangeboden.

Wijzigingen privacy beleid

De eigenaar van sponsormeter.nl behoudt zich het recht voor om, in en binnen het kader van de AVG, wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over uw privacy kunt u, via of met vermelding van uw bij sponsormeter.nl bekende e-mailadres, insturen via het contactformulier op onze site of per post, voldoende gefrankeerd, sturen naar:

H. Quodbach inzake sponsormeter.nl
Kardinaal van Rossumstraat 16
6286 AR Wittem

of via het contactformulier.

(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud