Promoot of ontdek je dorp of stadswijk - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Promoot of ontdek je dorp of stadswijk

(advertentie/doneertip)


Opscheppen over acties, activiteiten en evenementen
in je dorp of stadswijk
met kans op donaties voor jezelf of je organisatie!
Dat kan alleen op sponsormeter.nl 2.0
Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk
Gratis "sponsormeteren" met kans op sponsormeterdonaties!

Wat het is en hoe het werkt

"Sponsormeteren" is het opscheppen over cq. het promoten en aanbevelen van acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in je dorp of stadswijk die jezelf leuk of zelfs geweldig vindt. En over de vele sponsors, verenigingen, stichtingen en clubs die dat organiseren en/of faciliteren, waar je misschien wel (bestuurs)lid, vrijwilliger of klant van bent of wilt worden en die je met plezier aanbeveelt. Door te "sponsormeteren" stel je de bezoekers van de gastenboeken in de gelegenheid om de leuke, sociale, leerzame en nuttige dingen van je dorp of stadswijk te ontdekken en help je mee bij het bevorderen van de deelname daaraan.

Sponsormeteren doe je snel en eenvoudig door het plaatsen van niet-zakelijke informatieve en promotionele berichten en commentaren/reacties (elk bericht is één sponsormeter) in een van de gastenboeken in deze rubriek. Per geplaatste sponsormeter maak je ook nog eens kans op een donatie van sponsormeter.nl 2.0. Als jij die krijgt dan besteed je hem natuurlijk bij voorkeur bij de adverteerders op onze site of bij sponsors, verenigingen, clubs, goede doelen, acties, activiteiten en evenementen die in de gastenboeken of elders op onze site worden gepromoot of aanbevolen.

*Sponsormeters met vraag en aanbod 2e hands, reclameartikelen, promotie van sponsors, sponsorcontracten, kaartenvoorverkoop etc. zien we als advertenties. Deze tellen niet mee voor kansen op sponsormeterdonaties.

Wanneer welke kans

Je maakt kans op een sponsormeterdonatie van

  • € 10: telkens als je één sponsormeter plaatst
  • € 25: telkens als je twee sponsormeters over twee verschillende acties, activiteiten en/of evenementen in je dorp of stadswijk achter elkaar plaatst*
  • € 50: telkens als je drie sponsormeters over drie verschillende acties, activiteiten en/of evenementen in je dorp of stadswijk achter elkaar plaatst*
  • € 75: telkens als je vier sponsormeters over vier verschillende acties, activiteiten en/of evenementen in je dorp of stadswijk achter elkaar plaatst*
  • € 100: telkens als je vijf sponsormeters over vijf verschillende acties, activiteiten en/of evenementen in je dorp of stadswijk achter elkaar plaatst*

en mits je de sponsormeter(s) niet ouder dan 3 maanden is (zijn).

*Jouw sponsormeters mogen niet onderbroken zijn door sponsormeters van anderen!

Waarmee we de sponsormeterdonaties betalen

Voor het doen van de sponsormeterdonaties reserveren we 30% van onze verkoopprovisies die we ontvangen als jij, je familie, vrienden en anderen hun online aankopen en vakantieboekingen via onze site en/of onze actiepagina op sponsormeter.com doen. Dat is niet verplicht, maar als er geen of te weinig inkomsten zijn dan kunnen we ook geen of slechts in beperkte mate sponsormeterdonaties verstrekken. De directie van sponsormeter.nl bepaalt aan de hand van de inhoud van een sponsormeter wie wanneer in aanmerking komt voor een sponsormeterdonatie. Kom je in aanmerking voor een sponsormeterdonatie dan vermelden we dat in het gastenboek waarin je de onderhavige sponsormeter hebt geplaatst en krijg je daarvan automatisch bericht via het door jou in ons gastenboek aangegeven e-mailadres.

Wie mag wat sponsormeteren

Iedere sitebezoeker die in een dorp of stadswijk in Nederland woont of gevestigd is of daar een hechte binding mee heeft, mag na zijn gratis registratie als lid gratis sponsormeteren. Daarbij moet er wel voldaan worden aan het gestelde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden.

Tenzij in een gastenboek of elders op de site anders is vermeld of nader overeengekomen, of tenzij je bedrijf of non-profitorganisatie lid is van een van onze actieteams, mag je géén zakelijke berichten plaatsen. Het plaatsen van niet-commerciële vraag en aanbod is toegestaan, mits dat gerelateerd is aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in je dorp of stadswijk. Wij bevelen aan om de gastenboektips (zie het menu) te lezen voordat je een sponsormeter plaatst. Sponsormeters die niet voldoen aan het bovenstaande of die wij niet passend vinden kunnen door ons worden verwijderd of worden uitgesloten van sponsormeterdonaties. Als we dat doen dan ontvang je daarvan géén bericht.

Ledenkorting

Bedrijven en non-profitorganisaties die lid zijn van een van onze provinciale actieteams mogen kortingsacties in het gastenboek van hun provincie plaatsen die expliciet bestemd zijn voor leden van sponsormeter.nl 2.0. Meer informatie over het plaatsen en gebruiken van de kortingsacties vind je op de pagina Ledenkortingen in de Leden en Fanrubriek. Ledenkortingen, zoals korting op entrees en/of op consumpties of kortingsacties van bedrijven die lid zijn van een van onze actieteams en die gerelateerd zijn aan acties, activiteiten en evenementen, vind en plaats* je in de rubriek Clubevents.

*Non-profitorganisaties die in de rubriek Clubevents kortingsacties aanbieden maken kans op (extra) donaties van sponsormeter.nl 2.0. Zie teamsponsoring.

Inloggen

Je moet in de gastenboeken inloggen met het e-mailadres en het wachtwoord waarmee je je als lid van sponsormeter.nl 2.0 hebt aangemeld. Ben je nog geen lid dan kun je je op de pagina Lid worden alsnog gratis en vrijblijvend als zodanig registreren. Ben je nog geen 16 jaar dan moet je vooraf toestemming vragen aan je ouders of voogd.
(advertentie/doneertip)

Kies je gastenboek (GB)

Om meteen of snel een (ander) gastenboek (GB) te kiezen klik of tik je op de hamburgermenuknop () die in het groene balkje hierboven en op andere plekken in deze rubriek staan.

(advertentie/doneertip)

Waarom zou je "sponsormeters" plaatsen?

Met het plaatsen van sponsormeters in onze gastenboeken kun je aangeven hoe aantrekkelijk het leven in je dorp of stadswijk is of kan zijn. Dat je er, mede dankzij de overheid en de vele sponsors en verenigingen, clubs en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen, gratis, goedkoop of met ledenkorting, samen met je vrienden, klas- en studiegenoten en medebewoners leuke, nuttige, leerzame, spannende en uitdagende dingen kunt doen en beleven. En dat dat minstens net zo leuk, zo niet leuker, kan zijn als het digitale "leven" op sociale media en het uitdelen van digitale likes/duimpjes. Dat je er bruggen kunt slaan tussen inwoners van alle leeftijden, soorten afkomst en sociale klasse. Dat je er je sociale vaardigheden, motoriek en mensenkennis kunt opkrikken, dat je er kennis opdoet en vaardigheden leert van bv. sport, muziek en podiumkunst en ga zo maar door. Met het plaatsen sponsormeters kun je dit allemaal promoten, je eigen beleving aan andere mensen laten weten en hen uitnodigen uit om mee te doen aan het "dorpsgebeuren" in je dorp of stadswijk. Om er "life" likes en duimpjes te geven of te krijgen. Ook aan of van mensen die niet tot je vriendenclub op je sociale mediapagina behoren.

Ook in dorpen en stadswijken heerst vaak nog het inmiddels failliete idee dat je in de maatschappij alleen maar meetelt als je hard werkt en veel consumeert. Niets is echter minder waar: in je dorp of stadswijk tel je altijd mee. Wie of wat je ook bent of doet. Dat merk je pas echt goed als je actief meedoet aan het "dorpsgebeuren". Als lid of vrijwilliger van een vereniging, club of stichting, als bezoeker van de activiteiten en evenementen of als sponsor en overheid. Door te sponsormeteren laat je weten dat iedereen die participeert en investeert in zijn dorp of stadswijk ertoe doet.

Ondanks de vele voordelen ervan loopt het aantal deelnemers en sponsors van het "dorpsgebeuren" in veel dorpen en stadswijken op een aantal fronten al een aantal jaren terug. Dat komt o.a. door de sluiting van de scholen en winkels ten gevolge van de vergrijzing, de opkomst van de sociale media, de stijging van de handel via het internet, het gemis aan betaalbare starterswoningen en werkgelegenheid, de hoge werk- en/of studiedruk van met name de jeugd en de startende jongeren en het toenemend verschil tussen arm en rijk. Kleine bedrijven en muziek- en sportverenigingen hollen uit of verdwijnen helemaal, en daarmee ook hun netwerken, acties, activiteiten en evenementen en de waarde van hun sociale, culturele en financiële betekenis voor de kleinere gemeenschappen. Met het plaatsen van sponsormeters kun je misschien wel bijdragen aan de bewustwording en misschien wel de ommekeer daarvan.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen krijgen we straks misschien wel vanzelf te maken met een serieuze opleving van het "dorpsgebeuren". Want volgens deskundigen en insiders zal kunstmatige intelligentie (dat is de zelfdenkende en zichzelf ontwikkelende software in computers, robots en andere apparaten) en de robotisering de komende 10-20 jaar een enorme opmars beleven en onze maatschappij (en dus ons leven en welvaartsniveau) gaan beheersen. Naar verwachting zal die ontwikkeling in alle gelederen van de samenleving veel meer banen kosten dan opleveren. We moeten er ernstig rekening mee houden dat het gemiddelde aantal uren (fatsoenlijk) betaald werk (en daarmee ook het inkomen) per inwoner daardoor sterk zal afnemen en het aantal uren vrije tijd fors zal toenemen. Om de mensen zonder betaald werk dan in hun waarde te laten, de maatschappij niet te laten verloederen en de ecomomie niet te laten instorten kan dat leiden tot de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Om diezelfde reden kan het ook leiden tot een zinvolle, duurzame en betaalbare invullling van de vrije tijd in de nabije omgeving. En dat zou best weleens het eigen dorp of de stadswijk kunnen zijn. Ook al omdat we die omgeving het liefst te voet of per fiets willen (of misschien wel moeten?) bereiken om kosten en het milieu te sparen en om zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Met het plaatsen van sponsormeters kun je daarvoor nu al je eigen ideeën aandragen.

Samengevat: met het plaatsen van sponsormeters promoot je acties, activiteiten en evenementen in je eigen dorp of stadswijk op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen en het belang ervan voor de maatschappij in het algemeen en voor jezelf en je medebewoners in het bijzonder. Je anticipeert ermee op maatschappelijke ontwikkelingen en je draagt indirect bij aan een beter milieu en een aantrekkelijke leefomgeving, aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en misschien wel aan andere dingen die je voor jezelf of je dorp of stadswijk belangrijk vindt. Waarbij je ook nog eens kans maakt op leuke sponsormeterdonaties.

Er zijn dus talloze goede redenen om sponsormeters te plaatsen in onze gastenboeken. Misschien weet je er zelf ook een aantal te bedenken. Leef je uit zou ik zeggen.

(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud