Sponsoring van niet-zakelijke actieteamleden - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Sponsoring van niet-zakelijke actieteamleden

(advertentie/doneertip)

Kansen op sponsoringbijdragen voor het organiseren en faciliteren van


zinvolle vrijetijdsbesteding in dorpen en stadswijken

exclusief voor niet-zakelijke actieteamleden van


sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk
(advertentie/doneertip)

Sponsoring t.b.v. zinvolle vrijetijdsbesteding

Teamsponsoring is sponsoring van niet-zakelijke verenigingen, clubs en stichtingen (non-profitorganisaties) die lid zijn van een provinciaal actieteam van sponsormeter.nl. De teamsponsoringbijdragen zijn bedoeld voor het bevorderen, promoten, organiseren en/of faciliteren van zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken, waaronder acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen van die actieteamleden.

Tegenprestaties

Om als niet-zakelijk actieteamlid kans te maken op teamsponsoringbijdragen maakt je non-profitorganisatie doorlopend reclame voor sponsormeter.nl 2.0, maakt ze optimaal gebruik van de opties op onze site, werkt ze met andere actieteamleden samen op het gebied van reclame en sponsoring en promoot zij de mogelijkheden om op en via onze site gratis of tegen betaling inkomsten te generen t.b.v. deze bijdragen. Meer informatie over deze en andere tegenprestaties en over relevante tips en tools vind je op de pagina Teampact en Non-profitorganisaties.

Peildatum

De peildatum is de datum waarop er minimaal € 10.000 beschikbaar is voor het uitkeren van teamsponsoringbijdragen. Op die datum kijken we hoeveel stemmen er door onze leden zijn uitgebracht op een provinciaal actieteam.

Verdeling

De verdeling van de teamsponsoringbijdragen per actieteamlid vindt plaats op basis van twee ledenstemmingen. Aan de hand van de eerste stemming bepalen we de hoogte van de bijdrage per provinciaal actieteam (hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage). Aan de hand van de uitslag van tweede stemming stelt het actieteam zelf de bijdrage per niet-zakelijk actieteamlid vast. Bijvoorbeeld op basis van de grootte van de non-profitorganisaties of op basis van het aantal door hen georganiseerde acties, activiteiten en evenementen. Meer over de stemmingen kun je lezen in de rubriek Stemmen.

Actieteamleider

Ieder actieteam stelt, ruim voor een peildatum en in onderling overleg, uit haar eigen team een non-profitorganisatie aan als provinciaal actieteamleider (zie: Je eigen team starten). Deze actieteamleider ontvangt zo snel mogelijk na de peildatum de voor haar actieteam bestemde totale teamsponsoringbijdrage en draagt daarna zo snel mogelijk zorg voor het verdelen (cfm. de tweede stemming) en overboeken van de voor de individuele actieteamleden bestemde deelbijdragen. Voor deze werkzaamheden mag de actieteamleider vooraf een redelijk vrijwilligersvergoeding bedingen die in mindering mag worden gebracht op de uit te keren deelbijdragen.

Inkomsten t.b.v. teamsponsoringbijdragen

De teamsponsoringbijdragen voor alle actieteams tesamen bestaan uit de volgende inkomsten:


Uiteraard is de steun van je non-profitorganisatie in de vorm van promotie en reclame hierbij onontbeerlijk.

Word actieteamlid of kies een andere optie
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud