Landelijke loterij voor zinvolle vrijetijdsbesteding - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Landelijke loterij voor zinvolle vrijetijdsbesteding

(advertentie/doneertip)
Laat ook steunen via .com
Het is gratis!

Stap nu in de nieuwe loterij t.b.v. van zinvolle vrijetijdsbesteding


van sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk

De "vrijetijdsloterij"

In de toekomst willen we graag een eigen landelijke "vrijetijdsloterij" oprichten waarvan de netto opbrengst uitsluitend bestemd is voor non-profitorganisaties die

 • mogelijkheden voor betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden en/of faciliteren in hun dorp of stadswijk, en
 • lid zijn van een van onze provinciale actieteams, en
 • ons meehelpen bij de oprichting van de loterij en/of de verkoop van de loten, en
 • ingeschreven zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel, en
 • de ANBI-status hebben

De doelen

Met de landelijke "vrijetijdsloterij" proberen we

 • een extra bron van inkomsten te creëren voor de deelnemende non-profitorganisaties, en
 • de financiële afhankelijkheid van de goodwill en de keuzes van andere goede doelenfondsen te verminderen, en
 • betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken te promoten

De opbrengsten

De opbrengsten van de loterijen willen we in principe als volgt verdelen:

 • minimaal 50% van de prijs van elk lot is bestemd voor de non-profitorganisatie die dat lot heeft verkocht
 • 10% van van de prijs van elk verkocht lot wordt, pro rato hun inbreng, verdeeld onder de non-profitorganisaties die een financiële bijdrage leveren aan de oprichting van de loterij
 • maximaal 20% van de prijs van elk verkocht lot is bestemd voor prijzen voor diegenen die loten hebben gekocht
 • Maximaal 19% van de prijs van elk verkocht lot is bestemd voor promotie van de loterij en dekking van de loterij- en andere kosten
 • 1% van de prijs van elk verkocht lot is bestemd voor de initiatiefnemer/eigenaar van sponsormeter.nl

Oprichten loterij

Om de "vrijetijdsloterij" op te richten moeten o.a. de volgende stappen worden doorlopen:

 • het aanmelden van je non-profitorganisatie als mede-oprichter (alleen Zuid-limburgse organisaties), mede-financier (€ 25 of een veelvoud daarvan) en/of lotenverkooppunt (alle non-profitorganisaties; gratis)
 • het vormen van een loterijcommissie bestaande uit mede-oprichters en de eigenaar van sponsormeter.nl
 • het formuleren van de statuten en de deelnamevoorwaarden, waaronder de trekkingen en prijzen van de loterij
 • het werven van sponsors en donateurs door de medeoprichters/toekomstige verkooppunten
 • het oprichten van een stichting of een andere door de commissie te bepalen rechtsvorm voor de loterij (oprichtingskosten ca. € 700, samen te brengen door de medeoprichters/financiers, sponsors en donateurs)
 • het aanvragen van de niet-incidentele loterijvergunning bij de Nederlandse Kansspelautoritieit (kosten aanvraag per 2018 totaal max. € 2.268, op te brengen door medeoprichters/financiers, sponsors en donateurs )
 • het bouwen van een website en app voor het verstrekken van informatie en de verkoop van de loten (als de vergunning is verleend; kosten minimaal € 10.000 samen te brengen door de medeoprichters/financiers, sponsors en donateurs)
 • het aantrekken van een notaris die toeziet op een correct en eerlijk verloop van de loterij

De verdeelsleutel van de opbrengsten en het stappenplan kunnen door de oprichters van de loterij, mede op basis van de wettelijke voorschriften voor dergelijke loterijen, worden aangepast.

Enquête en blog

In de onderstaande enquête kun je aangeven of je non-profitorganisatie in principe wel of niet zou willen deelnemen aan de vrijetijdsloterij. Dat kan als mede-organisator en/of verkooppunt van de loten. Na je deelname aan de enquête kun je zien hoe anderen "gestemd" hebben.

Heeft je non-profitorganisatie in principe interesse om mee te doen aan de vrijetijdsloterij, vul dan, geheel vrijblijvend, de naam, het e-mailadres en eventueel het websiteadres van je website of sociale mediapagina daarvan in in de blog die onder de enquête staat. In het veld commentaar kun je aangeven waarom en of je organisatie ook mee wil helpen bij het oprichten van de loterij. Zijn er tenminste 10 non-profitorganisaties (om organisatorische reden bij voorkeur uit Zuid-Limburg) dan organiseren we een introductiebijeenkomst. We informeren je dan daarover via het door jouw aangegeven e-mailadres.

Bezoek deze pagina regelmatig als je de voortgang van de enquête en de blog wilt volgen.

(enquête) Wel of geen interesse?
Mijn non-profitorganisatie wil in principe meedoen aan de vrijetijdsloterij
A) Ja
B) Neen
C) Weet het nog niet
(blog) Vrijblijvend aanmelden en motivatie
0
reviews
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud