Superdonatieacties voor bedrijven - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Superdonatieacties voor bedrijven

(advertentie/doneertip)

Doneren met kans op een bedrag voor sponsoring


Dat kan alleen op sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk

(advertentie/doneertip)
Let op: aan deze bijzondere superdonatieactie kunnen alleen bedrijven meedoen. De actie is géén kansspel. De 30%-actiedonaties die we beschikbaar stellen, zijn géén prijzen maar gunningen t.b.v. sponsoring van zelf te kiezen acties, activiteiten en evenementen van non-profitorganisaties in hun dorp of stadswijk die lid zijn van een van onze provinciale actieteams.


NIEUW: in 2 stappen kans op max. € 1.500

Als je ervoor kiest om ons te steunen via deze unieke 30%-donatieactie dan help je ons niet alleen bij het sponsoren van acties, activiteiten, evenementen en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken, maar maak je in twee eenvoudige stappen ook zelf ook kans op een 30%-actiedonatie van maximaal € 1.500 als je bedrijf op het moment van deelname ook algemeen lid of actieteamlid is van sponsormeter.nl 2.0!

30%-actiedonaties t.b.v. sponsoring en reclame

Als een actieronde 1 jaar heeft gelopen of telkens nadat er € 5.000 door ons aan actiedonaties is ontvangen, begint weer een nieuwe actieronde en stellen we zo snel mogelijk één actiedonatie beschikbaar van 30% van de actieopbrengst met een maximum van € 1.500 (=30% van € 5.000).

Als de actiedonatie voor jouw bedrijf is dan moet je die besteden aan sponsoring van cq. het maken van reclame voor je bedrijf tijdens een door ons verifieerbare actie, activiteit of evenement in je dorp, stadswijk of marktgebied. Op die manier kun je je naamsbekendheid een enorme boost geven. De organisator van de te sponsoren actie, acitiviteit of evenement moet een non-profitorganisatie zijn die actieteamlid is van sponsormeter.nl 2.0 of zich vóór aanvang daarvan alsnog als zodanig aanmelden. De te sponsoren actie, activiteit of evenement moet ook geplaats worden in de rubriek Clubevents op onze site. Hoe je aan deze superdonatieactie kunt deelnemen en je de kans op de 30%-actiedonatie vergroot lees je in stap 2 verder naar beneden.

Teamsponsoring

50%* van de opbrengst van de 30%-donatieacties is bestemd voor donaties en sponsoringbijdragen voor verenigingen, clubs en stichtingen (non-profitorganisaties) die lid zijn van een provinciaal actieteam van sponsormeter.nl 2.0. De actieteamleden moeten de donaties en sponsoringbijdragen gebruiken voor het organiseren of faciliteren van zinvolle vrijetijdsbesteding in het dorp of de stadswijk waarin ze gevestigd of actief zijn.

*20% van de actie-inkomsten gebruiken we o.a. voor het dekken van de actie- en andere kosten en 30% voor het beschikbaar stellen van de 30%-actiedonaties.

Gratis reclame maken

Als deelnemer van de 30%-donatieactie mag je bedrijf na de betaling van de eerste 30%-actiedonatie (€ 25) in een jaar 12 maanden lang gratis en onbeperkt reclame maken in de gastenboeken in de rubriek Sponsormeteren en Clubevents op onze site. Je mag er ook kortingsacties expliciet voor onze leden plaatsen, maar dat is niet verplicht.

Meedoen

Wil je bedrijf meedoen aan deze bijzondere 30%-donateursactie? Volg dan de 2 stappen die verder naar beneden staan of meld haar (alsnog) aan als algemeen of actieteamlid van sponsormeter.nl 2.0.
(advertentie/doneertip)

Meedoen in 2 eenvoudige stappen

Om deel te kunnen nemen aan de 30%-donateursactie van sponsormeter.nl 2.0 moet je een in Nederland gevestigd bedrijf zijn, volg je de onderstaande stappen en ben je akkoord met de toelichting/deelnamevoorwaarden op deze pagina.

1. Kies een bedrag en doe de betaling  

Maak via internetbankieren een vrijwillige bijdrage (donatie) van € 25 of een veelvoud daarvan (€ 50, € 75, € 100 etc.) over op bankrekening NL52 RABO 0173 9041 14 t.n.v. H. Quodbach o.v.v. "30%-actiedonatie sponsormeter.nl 2.0".

Met iedere 25 euro die je tijdens de actie doneert maakt je bedrijf, mits je bedrijf algemeen lid of actieteamlid is van sponsormeter.nl 2.0, een kans van 1:200 op de 30%-actiedonatie van maximaal € 1.500 (zie stap 2). Met een actiedonatie van € 50 heb je dus 2 kansen op die 30%-actiedonatie.

2. Laat weten wat je eventueel met de 30%-actiedonatie wilt doen

Binnen twee weken nadat je de betaling hebt gedaan ga je naar het overzicht van deelnemers van de 30%-donateursactie verder naar beneden. Per € 25 donatie kun je daarin één bericht/commentaar plaatsen. Bij een donatie € 50 mag je dus 2 berichten plaatsen, bij een donatie van € 75 3 berichten etc. Vul bij naam de bedrijfsnaam in die je hebt gebruikt bij het doen van de betaling, anders kunnen we niet controleren of je hebt betaald en maak je geen kans op de superactiedonatie.

Per bericht geef je aan welke actie, activiteit, evenement in je dorp, stadswijk of marktgebied je voor het bedrag van de 30%-actiedonatie (max. € 1.500) zou willen sponsoren cq. waarop je reclame wilt maken voor je bedrijf, waarom en wie dat organiseert. Je kunt die mogelijk vinden in onze rubriek Clubevents, via het internet, je pagina op sociale media of in de lokale kranten (je hebt hiervoor 2 weken de tijd). Elk bericht is geldig voor de duur van de actietonde waaraan je bedrijf meedoet.

Als we de door jouw gekozen actie, activiteit of evenement kunnen verifiëren via de webstie of de facebookpagina van de organisator (dit is nodig om fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik te voorkomen) en jouw motiviatie om die/dat te steunen ons het meeste aanspreekt, dan gunnen we jouw bedrijf die 30%-actiedonatie. Onze keuze maken we samen met de gekozen actie, activiteit of evenement, bekend in het deelnemersoverzicht en op onze Facebookpagina. Het "winnend" bedrijf en de organisator van de gekozen actie o.d. krijgen daarvan ook persoonlijk per e-mail bericht. Binnen drie maanden na afloop van elke donateursronde boeken wij de 30%-actiedonatie over op het bankrekeningnummer via welk vrijwillige bijdrage is betaald. De invulling van de sponsoringvoorwaarden, waaronder de betaling, vindt plaats in onderling overleg tussen het "winnend" bedrijf en de te sponsoren organisatie.

Berichten die niets met deze actie te maken hebben of reacties op onze keuzes etc. worden uit het deelnemersoverzicht verwijderd. Eventuele tips, ideeën en klachten over deze donateursactie kunnen ingediend worden via ons contactformulier.


(advertentie/doneertip)
Overzicht en motivaties deelnemers 30%-donateursactie
0
reviews
Alle donatieacties op een rij
(advertentie/doneertip)
Als JIJ gratis doneert, dan kunnen WIJ gratis sponsormeterdonaties uitkeren. Alvast bedankt!
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud