Delen in de opbrengsten van sponsormeter.nl 2.0 en meer - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Delen in de opbrengsten van sponsormeter.nl 2.0 en meer

Vul de kas via .com
Het is gratis!

Toe aan nieuwe inkomsten- en reclamebronnen?


Delen in onze opbrengsten, reclame maken in onze blog en meer

Is je bedrijf, stichting, vereniging, club of goede doel gevestigd in een dorp of stadswijk, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel en toe aan nieuwe inkomsten- en reclamebronnen? Meld haar dan aan als zakelijk (voor bedrijven) of maatschappelijk (voor niet-zakelijke organisaties) lid van sponsormeter.nl. Is je organisatie lid vóór 1 juli van een jaar en is ook dan de contributiebetaling binnen dan kan je organisatie delen in de opbrengsten van sponsormeter.nl 2.0 van dat jaar en mag zij tot 1 januari van het jaar daaropvolgend onbeperkt zakelijke reclame maken in de blog op onze site.

Gedurende je zakelijk of maatschappelijk lidmaatschap mag je ook extra inkomsten voor je organisatie genereren door het verkopen van loten van de investeringsloterij en het aanbrengen van nieuwe leden. Wil je andere leden helpen bij het genereren van extra inkomsten en het maken van reclame, of door andere leden daarbij geholpen worden, sluit je dan ook aan bij ons ledenpact. Samen sta je immers sterker dan alleen.

Kies een van de onderstaande opties om verder te gaan.

(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
Terug naar de inhoud