Sponsormeter 2.0. Promoter van dorpen en stadswijken - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud
Welkom op sponsormeter.nl 2.0!
-gratis doneren via je online aankopen en vakantieboekingen
Promoter van dorpen en stadswijken
(advertentie/doneertip)
Doen = 3,2 t/m 3,8% gratis doneren!

Sponsormeteren = het gratis promoten van


Beste sitebezoeker,

voor veel mensen en organisaties heeft de kleinschaligheid van sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken zo zijn charme, en misschien ook wel voor jou of je bedrijf, vereniging, club of stichting. Om dat in stand te houden of nóg aantrekkelijker te maken is doorlopend extra aandacht en geld nodig. Op en via sponsometer.nl 2.0 kun je gratis of tegen betaling helpen bij de promotie en financiele ondersteuning van die kleinschalige acties, activiteiten en evenementen. Gratis als je bijvoorbeeld via de rubriek Gratis doneren op mijn site een bloemetje of een pizza bestelt, een vakantiereisje of dagtrip boekt of een andere online transactie doet.

Uniek aan sponsormeter.nl 2.0 is dat iedereen die zich registreert als gebruiker van sponsormeter.nl (dat is gratis en geheel vrijblijvend) kans maakt op een donatie van sponsormeter.nl. Dus niet alleen verenigingen, stichtingen en clubs maar ook hun sponsors, leden, fans, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. De kans op deze "sponsormeterdonaties" kun je o.a. vergroten door in een van de gastenboeken op deze site te "sponsormeteren" (dat is het promoten van acties, activiteiten en evenementen in je dorp of stadswijk) of door mee te doen aan de bijzondere donateursacties die ik daarvoor organiseer.

De gratis en contante donaties die je via de site doet, doe je in principe aan mij privé. Rekening houdend met de kosten (onderhoud website, bankkosten, mijn inzet etc.) streef ik ernaar om minimaal 80% van de inkomsten te gebruiken voor promotie, het verstrekken van sponsormeterdonaties en sponsoringbijdragen, het organiseren van acties etc. Verantwoording van de inkomsten en uitgaven leg ik af in de rubriek Inkomsten en uitgaven op deze site.

Ik hoop dat sponsormeter.nl versie 2.0 voor jou, je familie, vrienden en bekenden, je bedrijf of je non-profitorganisatie een ware inspiratiebron mag zijn om steun te (blijven) bieden aan, zich in te (blijven) zetten voor of deel te (blijven) nemen aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in je dorp of stadswijk. Alvast bedankt voor je steun en inzet, veel plezier in je dorp of stadswijk en graag tot ziens op deze site!

Met vriendelijke groet,
Hub Quodbach
Initiatiefnemer sponsormeter.nl 2.0


(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
NB: aan deze site vindt groot onderhoud plaats en er worden een aantal nieuwe items ingebouwd. Niet alle info is beschikbaar of up to date. Excuus voor het ongemak en blijf terugkomen!

Vanaf 2018: gratis "sponsormeteren" met kans op donaties

Plaats nu gratis een sponsormeter (=een niet-zakelijk bericht of commentaar) over sport, kunst, cultuur en/of goede doelen in het gastenboek van je dorp of stadswijk op sponsormeter.nl. Want daarmee promoot je niet alleen de acties, activiteiten en evemenementen in je dorp of stadswijk maar maak je ook automatisch kans op een sponsormeterdonatie van € 10, € 25, € 50, € 75 of € 100. Je mag sponsormeters plaatsen als particulier, bedrijf, vereniging, stichting, club of goede doel, als je maar woont of gevestigd bent in een dorp of stadswijk in Nederland en/of als je daar een hechte binding mee hebt. Leuk hè!


PS: je maakt ook gratis kans op sponsormeterdonaties als je lid bent van ons 1-euro-donatieteam.


Gratis geld genereren voor promotie, sponsoring en donaties

(advertentie/doneertip)
Doen = 3% gratis doneren!
Creëer donaties op .com
Gratis of via Ideal!

Doneer nu 100% gratis

We willen graag altijd zoveel mogelijk geld beschikbaar hebben voor sponsormeterdonaties en sponsoring t.b.v. sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken en, in een later stadium, voor de prijzen van onze kansspelen. Jij kunt ons daar gratis bij helpen. Simpelweg door het doen van je online aankopen en vakantieboekingen bij bedrijven die we op en via onze site en onze pagina op sponsormeter.com aanbieden. Want elke geslaagde en door de aanbieder geaccepteerde aankoop of boeking levert een gratis bruto donatie (verkoopprovisie) op die kan oplopen tot wel meer dan 10% van je bestedingsbedrag. Je kunt ook gratis en vrijblijvend lid worden van ons 1-euro-donatieteam (dit levert ons een kleine extra donatie op en jou een kans op een donatie) of kiezen voor een contante donatie via Ideal. Met je (gratis) steun help je ons overigens o.a. ook om de activiteiten en evenementen in dorpen en stadswijken te promoten en om onze site online en actueel te houden.


-bijzondere donateursacties
(advertentie/doneertip)
Doen = 2 t/m 5% gratis doneren!

Bijzondere donateursacties en promotionele kansspelen/loterijen

Vanaf 2018 houden we een bijzondere jaarlijkse 10%-donateursactie t.b.v. steun aan activiteiten en evenementen in dorpen en stadswijken. Bijzonder omdat je als donateur ook zelf kans maakt op een donatie. En dat is uniek in Nederland!

Wil jouw niet-zakelijke vereniging of stichting lid worden van ons actieteam? Doe het dan tijdens onze 25%-donateuractie en maak een maand lang kans op 25% van onze donatie-inkomsten!

In de toekomst willen we ook sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken promoten en steunen via kleine en grote promotionele kansspelen en/of gemeentelijke en landelijke loterijen. Daarbij hebben we de hulp nodig van bedrijven/sponsors en van stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, kunst en cultuur in dorpen en stadswijken met een inschrijving in de Nederlandse KvK. Dat kan bijvoorbeeld als lid van een van onze actieteams. De netto opbrengsten van de loterijen zijn bedoeld voor de stichtingen en verenigingen die ons daarbij helpen.

Bedrijven en maatschappelijke organisaties die lid zijn van een actieteam kunnen gratis reclame maken in onze blog. Voor zichzelf en/of hun producten, diensten, acties, aanbiedingen, activiteiten en evenementen. Niet-zakelijke verenigingen en stichtingen mogen er ook gratis hun sponsors in promoten.

Kies een hieronder een onderwerp voor meer info of om mee te doen.


Kans op extra inkomsten

(advertentie/doneertip)
Doen = 3 t/m 5% gratis doneren!

Leden- en fanrubriek sponsormeter.nl 2.0

Voor (team)leden, fans en donateurs van sponsormeter.nl 2.0 is er nu een speciale rubriek. Maak een keuze in het onderstaande menu voor informatie, om te sponsormeteren, de app te installeren, om je aan te melden als lid van een van onze actieteams (je maakt dan ook kans op sponsoringbijdragen en/of sponsormeterdonaties) of volger van onze pagina en groepen op Facebook, om mee te doen aan onze polls en enquêtes en meer.

(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren


Promoter van acties, activiteiten en evenementen in dorpen en stadswijken in Nederland
Een particulier initiatief van Hub Quodbach - Kardinaal van Rossumstraat 16 6286 AR Wittem
t.b.v. promotie en financiële ondersteuning van sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken


(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
Ik (wij) vind(en) sponsormeter.nl 2.0
A) Heel leuk en nuttig
B) Leuk en nuttig
C) Minder leuk en nuttig
D) Niet leuk en nuttig
E) Geen mening
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
Terug naar de inhoud