Gratis kans op donaties tot € 100! - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Gratis kans op donaties tot € 100!

(advertentie/doneertip)


Laat weten welke vrijetijdsbesteding
jij in je dorp of stadswijk
het meest zinvol vindt
en maak kans op een donatie voor jezelf of je organisatie!
sponsormeter.nl 2.0
Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijkGratis "sponsormeteren" met kans op sponsormeterdonaties!

Inleiding

In deze rubriek staan onze provinciale gastenboeken. Kies het gastenboek van de provincie waarin je woont (als particulier) of gevestigd bent (als bedrijf of non-profitorganisatie) en vertel er welke vrijetijdsbesteding in je dorp of stadswijk jij het meest zinvol vindt. Je maakt dan kans op een donatie van sponsormeter.nl 2.0 die je kunt besteden aan die vrijetijdsbesteding.

Ben je op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding in je dorp of stadswijk, scroll dan door het gastenboek van je provincie, raadpleeg de overzichten van verenigingen etc. die lid zijn van onze provinciale actieteams of bezoek de rubriek Clubevents.

Kies een gastenboek of lees eerst de onderstaande informatie.

Begrippen

Sponsormeteren

Sponsormeteren is het promoten/aanbevelen en/of (her)ontdekken van betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken in de provinciale gastenboeken op onze site.

Sponsormeters

Een sponsormeter is een niet-zakelijk bericht/commentaar/advertentie in een van onze provinciale gastenboeken dat als doel heeft het bevorderen van de deelname aan betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken en dat door de plaatser gewaardeerd kan worden met 1 tot 5 sterren. Alle leden van sponsormeter.nl 2.0, zowel particulieren, bedrijven als non-profitorganisaties, kunnen gratis sponsormeters plaatsen of raadplegen en indien mogelijk rechtstreeks met de plaatsers communiceren via het in die sponsormeters vermelde website- of e-mailadres.

NB: op onze actiepagina op sponsormeter.com en op sommige plaatsen op onze site staat een digitale sponsormeter. Deze meet online de sponsoringresultaten van onze acties op .com.

Sponsormeterdonaties

Sponsormeterdonaties zijn donaties van bijvoorbeeld € 10, € 25, € 75 en € 100 van sponsormeter.nl 2.0 die in principe besteed moeten worden aan het deelnemen, organiseren of faciliteren van zinvolle vrijetijdsbesteding in Nederlandse dorpen en stadswijken. De plaatser van een sponsormeter heeft, per geplaatste sponsormeter, kans op een sponsormeterdonatie mits bij het plaatsen voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de sponsormeter heeft betrekking op betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in het dorp of de stadswijk waarin de plaatser woont (particulieren) of gevestigd of actief is (bedrijven en non-profitorganisaties); zie ook De inhoud van een sponsormeter verder naar beneden, en
 • in de sponsormeter worden geen zakelijke producten en diensten in aangeboden, en
 • de sponsormeter is niet ouder dan 1 maand, en
 • de plaatser is akkoord met en houdt zich aan de Algemene Voorwaarden, en
 • de sponsormeter voldoet aan het gestelde op deze pagina en in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden
 • er zijn voldoende middelen voorhanden voor het doen van sponsormeterdonaties

Sponsormeters met vraag en aanbod 2e hands, reclameartikelen, promotie van sponsors, sponsorcontracten, kaartenvoorverkoop etc. zien we als advertenties. Deze tellen niet mee voor kansen op sponsormeterdonaties.

De inhoud van een sponsormeter

Een sponsormeter mag de volgende inhoud bevatten:

 • informatie over de verenigingen, clubs en stichtingen die betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in hun dorp of stadswijk organiseren en/of faciliteren, waaronder hun website-, emailadressen en adressen van sociale mediapagina's
 • informatie over bedrijven die betaalbare en zinvolle vrijetijdsbesteding in hun dorp of stadswijk financieel steunen/sponsoren (alleen te plaatsen door non-profitorganisaties die door deze bedrijven worden gesteund)
 • informatie over acties, activiteiten, evenementen, opleidingen, vacatures en vraag en aanbod in dorpen en stadswijken op het gebied van sport, kunst, cultuur, zorg, natuur, milieu, burgerparticipatie, goede doelen en andere vormen van zinvolle vrijetijdsbesteding
 • persoonlijke aanbevelingen/ervaringen m.b.t. de deelname aan zinvolle vrijetijdsbesteding in je dorp of stadswijk
 • kortingsacties expliciet bestemd voor leden van sponsormeter.nl 2.0, voor zover deze géén betrekking hebben op een Clubevent (zie ook Ledenenfanrubriek/ledenkortingen).

Sponsormeters die niet voldoen aan het bovenstaande of die wij niet passend vinden kunnen door ons worden verwijderd of worden uitgesloten van sponsormeterdonaties. Als we dat doen dan ontvang je daarvan géén bericht.

Inloggen

Je moet in de gastenboeken inloggen met het e-mailadres en het wachtwoord waarmee je je als lid van sponsormeter.nl 2.0 hebt aangemeld. Ben je nog geen lid dan kun je je op de pagina Lid worden alsnog gratis en vrijblijvend als zodanig registreren. Ben je nog geen 16 jaar dan moet je vooraf toestemming vragen aan je ouders of voogd.
(advertentie/doneertip)

Kies je gastenboek (GB)

Om meteen of snel een (ander) gastenboek (GB) te kiezen klik of tik je op de hamburgermenuknop () die in het groene balkje hierboven en op andere plekken in deze rubriek staan.

(advertentie/doneertip)

Waarom zou je "sponsormeters" plaatsen?

Met het plaatsen van sponsormeters in onze gastenboeken kun je aangeven welke vrijetijdsbesteding in je dorp of stadswijk volgens jou het meest aantrekkelijk of zinvol is. Dat je er, mede dankzij de overheid en de vele sponsors en verenigingen, clubs en stichtingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen, gratis, goedkoop of met ledenkorting, samen met je vrienden, klas- en studiegenoten en medebewoners leuke, nuttige, leerzame, spannende en uitdagende dingen kunt doen en beleven. En dat dat minstens net zo leuk, zo niet leuker, kan zijn als het digitale "leven" op sociale media en het uitdelen van digitale likes/duimpjes. Dat je er bruggen kunt slaan tussen inwoners van alle leeftijden, soorten afkomst en sociale klasse. Dat je er je sociale vaardigheden, motoriek en mensenkennis kunt opkrikken, dat je er kennis opdoet en vaardigheden leert van bv. sport, muziek en podiumkunst en ga zo maar door. Met het plaatsen sponsormeters kun je dit allemaal promoten, je eigen beleving aan andere mensen laten weten en hen uitnodigen uit om mee te doen aan het "dorpsgebeuren" in je dorp of stadswijk. Om er "life" likes en duimpjes te geven of te krijgen. Ook aan of van mensen die niet tot je vriendenclub op je sociale mediapagina behoren.

Ook in dorpen en stadswijken heerst vaak nog het inmiddels failliete idee dat je in de maatschappij alleen maar meetelt als je hard werkt en veel consumeert. Niets is echter minder waar: in je dorp of stadswijk tel je altijd mee. Wie of wat je ook bent of doet. Dat merk je pas echt goed als je actief meedoet aan het zinvolle vrijetijdsbesteding. Als lid of vrijwilliger van een vereniging, club of stichting, als bezoeker van de activiteiten en evenementen of als sponsor en overheid. Door te sponsormeteren laat je weten dat iedereen die participeert en investeert in zijn dorp of stadswijk ertoe doet.

Ondanks de vele voordelen ervan loopt het aantal deelnemers en sponsors van zinvolle vrijetijdsbesteding in veel dorpen en stadswijken op een aantal fronten al een aantal jaren terug. Dat komt o.a. door de sluiting van de scholen en winkels ten gevolge van de vergrijzing, de opkomst van de sociale media, de stijging van de handel via het internet, het gemis aan betaalbare starterswoningen en werkgelegenheid, de hoge werk- en/of studiedruk van met name de jeugd en de startende jongeren en het toenemend verschil tussen arm en rijk. Kleine bedrijven en muziek- en sportverenigingen hollen uit of verdwijnen helemaal, en daarmee ook hun netwerken, acties, activiteiten en evenementen en de waarde van hun sociale, culturele en financiële betekenis voor de kleinere gemeenschappen. Met het plaatsen van sponsormeters kun je misschien wel bijdragen aan de bewustwording en misschien wel de ommekeer daarvan.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen krijgen we straks misschien wel vanzelf te maken met een serieuze opleving van zinvolle vrijetijdsbesteding in je dorp of stadswijk. Want volgens deskundigen en insiders zal kunstmatige intelligentie (dat is de zelfdenkende en zichzelf ontwikkelende software in computers, robots en andere apparaten) en de robotisering de komende 10-20 jaar een enorme opmars beleven en onze maatschappij (en dus ons leven en welvaartsniveau) gaan beheersen. Naar verwachting zal die ontwikkeling in alle gelederen van de samenleving veel meer banen kosten dan opleveren. We moeten er ernstig rekening mee houden dat het gemiddelde aantal uren (fatsoenlijk) betaald werk (en daarmee ook het inkomen) per inwoner daardoor sterk zal afnemen en het aantal uren vrije tijd fors zal toenemen. Om de mensen zonder betaald werk dan in hun waarde te laten, de maatschappij niet te laten verloederen en de ecomomie niet te laten instorten kan dat leiden tot de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Om diezelfde reden kan het ook leiden tot een zinvolle, duurzame en betaalbare invullling van de vrije tijd in de nabije omgeving. En dat zou best weleens in je eigen dorp of de stadswijk kunnen zijn. Ook al omdat we die omgeving het liefst te voet of per fiets willen (of misschien wel moeten?) bereiken om kosten en het milieu te sparen en om zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Met het plaatsen van sponsormeters kun je daarvoor nu al je eigen ideeën aandragen.

Samengevat: met het plaatsen van sponsormeters promoot je acties, activiteiten en evenementen in je eigen dorp of stadswijk op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen en het belang ervan voor de maatschappij in het algemeen en voor jezelf en je medebewoners in het bijzonder. Je anticipeert ermee op maatschappelijke ontwikkelingen en je draagt indirect bij aan een beter milieu en een aantrekkelijke leefomgeving, aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en misschien wel aan andere dingen die je voor jezelf of je dorp of stadswijk belangrijk vindt. Waarbij je ook nog eens kans maakt op leuke sponsormeterdonaties.

Er zijn dus talloze goede redenen om sponsormeters te plaatsen in onze gastenboeken. Misschien weet je er zelf ook een aantal te bedenken. Leef je uit zou ik zeggen.

(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud