Sponsormeter.nl 2.0 en sponsoring - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Sponsormeter.nl 2.0 en sponsoring

(advertentie/doneertip)

Automatisch gesponsord worden


Dat kan alleen op sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding


Sponsoring van zinvolle vrijetijdsbesteding

Door klimaatverandering en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen denken we dat de behoefte aan zinvolle vrijetijdsbesteding in de eigen woonomgeving in de komende decennia behoorlijk zal toenemen. Daarom kiezen we bewust voor sponsoring van non-profitorganisaties in Nederlandse dorpen en stadswijken die zich bezig houden met het organiseren en/of faciliteren daarvan en die zich aangemeld hebben als lid van een van onze provinciale actieteams. Dat lidmaatschap is gratis en vrijblijvend.

Meer info, aanmelden, stemmen en meer

In deze rubriek vind je o.a. informatie over sponsoring van onze actieteamleden, de actieteamleden zelf, de voorwaarden en instructies om je aan te melden als actieteamlid en banners en links waarmee je op je website e.d. reclame kunt maken voor sponsormeter.nl 2.0. Ook kan in deze rubriek door onze algemene leden gestemd worden t.b.v. dubbele sponsoringbijdragen.

Kies een van de onderstaande opties om verder te gaan.

Meer informatie - aanmelden - stemmen
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud