Kortingen van en voor onze leden - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Kortingen van en voor onze leden

(advertentie/doneertip)

Genieten van kortingen van bedrijven, verenigingen en evenementen


in Nederlandse dorpen en stadswijken


Je doet 't op sponsormeter.nl 2.0


Het startpunt voor zinvolle vrijetijdsbesteding in je eigen dorp of stadswijk


Nieuw!

Kortingen van en voor leden van sponsormeter.nl 2.0!

Vanaf juli 2018 kunnen verenigingen, clubs en stichtingen die lid zijn van een van onze provinciale actieteams en bedrijven die deze actietemleden sponsoren in de rubriek Sponsormeteren en Clubevents op onze site kortingen aanbieden aan onze leden. Op deze manier proberen we de betrokkenheid tussen gewone leden en actieteamleden te vergroten en de deelname aan acties, activiteiten en evenementen in Nederlandse dorpen en stadswijken te bevorderen.

Hoe en onder welke voorwaarden je als actieteamlid of sponsor kortingsacties kunt plaatsen en hoe je er als lid gebruik van kunt maken, leggen we op deze pagina uit.


(advertentie/doneertip)

Korting aanbieden

Lees hieronder waar, hoe en op welke voorwaarden je als actieteamlid kortingen kunt aanbieden aan onze leden.

Contributiekorting lidmaatschap verenigingen en clubs

Leden van onze provinciale actieteams kunnen een korting op de jaarlijkse contributiebijdrage exclusief voor leden van sponsormeter.nl 2.0 aanbieden. De hoogte van de korting wordt door je vereniging of club zelf bepaald en mag jaarlijks aangepast worden.

Leden van sponsormeter.nl 2.0 die in die in aanmerking willen komen voor de contributiekorting dienen die jaarlijks, onder vermelding van een unieke jaarlijkse kortingscode die we publiceren in het overzicht van de provinciale actieteams, zelf bij hun vereniging of club aan te vragen. Niet-leden (en ex-leden) van sponsormeter.nl 2.0 hebben geen toegang (meer) tot de kortingscode. Buiten het vaststellen van een kortingspercentage, het controleren van de kortingcode en het verstrekken van de korting hoeft je vereniging of club aan deze kortingsactie niets aan te doen.

Kortingen aanbieden in de rubriek Clubevents

De informatie en voorwaarden m.b.t. kortingsacties die verbonden zijn aan acties, activiteiten en evenementen van verenigingen, clubs en stichtingen, zoals kortingen op entreebewijzen en aanbiedingen van bedrijven/sponsors op de door de niet-zakelijke teamleden georganiseerde braderieën en andere activiteiten en evenementen, plaats je in de rubriek Clubevents.

*uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van het organiserende niet-zakelijke actieteamlid.

De actieteamleden maken per in deze rubriek geplaatste kortingsactie kans op een (extra) sponsoringbijdrage. Lees meer >>

Kortingen aanbieden in de gastenboeken

Kortingen die niet verbonden zijn aan een "Clubevent" mogen alleen aangeboden worden in de gastenboeken in de rubriek Sponsormeteren.

De plaatsingsinstructies

Let op: het aanbieden van kortingen expliciet voor leden van sponsormeter.nl 2.0 is uitsluitend voorbehouden aan verenigingen, stichtingen en clubs die lid zijn van een van onze provinciale actieteams en aan bedrijven die deze  verenigingen, stichtingen en clubs aantoonbaar (we controleren dit via de websites van de actieteamleden) sponsoren. Bij het plaatsen van kortingsacties moet voldaan worden aan onze Algemene voorwaarden en ons Privacy reglement.

Ga naar de rubriek Clubevents of het gastenboek van de provincie waarin je bedrijf of non-profitorganisatie is gevestigd. Maak vervolgens een nieuw "commentaar" aan.

Het naamveld

Vul in het naamveld niet de naam van je organisatie in, maar "Ledenkorting" + een korte omschrijving van de actie + een zelfbedachte kortingscode, bijvoorbeeld "Ledenkorting 10% op entreebewijzen Muziekfestival Woeren kortingcode MFW10%" of "Ledenkorting 20% op T-shirts Janssen Mode Woerden kortingscode JMW20%".

Het e-mail- en internetveld

Vul in het veld e-mailadres het e-mailadres in dat gebruikt kan worden om te reserveren, om een afspraak te maken, om vragen te stellen of meer informatie op te vragen. Bied je je kortingsactie ook aan via je website of je sociale mediapagina of moeten geïnteresseerden reserveren etc. via een pagina op je website of je pagina op sociale media, vul dan in het veld Internet website het websiteadres daarvan in, bv. https//:mijnwebsite.nl of https://facebook.com/mijnwebsite ("mijnwebsite" vervang je door de naam van je website of sociale mediapagina). De mogelijkheid om per e-mail te reageren wordt dan geblokkeerd.

Het berichtenveld

Omschrijf in het veld "Bericht" zo goed mogelijk wat de kortingsactie precies inhoud en wat de voorwaarden voor het verkrijgen van de korting zijn. Denk hierbij o.a. aan

 • op welke activiteit of evenement en op welk product of dienst de korting van toepassing is
 • het percentage of het bedrag van de korting
 • de prijs zònder en de prijs mèt korting, bv. van € 12 voor € 8!
 • hoe lang de kortingsactie duurt, bv. "van .(datum). t/m .(datum)." of "van .(datum). tot zolang de voorraad strekt"
 • hoeveel producten of diensten een lid tijdens de kortingsactie met korting mag afnemen, bv. 1 of 2 per lid
 • hoe het lid moet bestellen of reserveren, bv. per e-mail (zie het veld e-mail), via de website of de sociale mediapagina (zie het veld Internet website) en/of per telefoon (zet het telefoonnummer dan in het veld "bericht").
 • wanneer, waar en hoe het lid moet betalen en afhalen, bv. binnen 10 dagen na de bestelling of reservering aan de kassa van het evenement of de winkel

Het verwijderen en herplaatsen van een kortingsactie

Controleer voordat je op de knop "Verstuur" klikt of tikt of de actie duidelijk is en voldoet aan de voorwaarden. Want eenmaal geplaatste kortingsacties die onduidelijk zijn, niet voldoen aan de voorwaarden of die je niet (meer) gestand kunt doen, kun je niet zelf verwijderen. Via de knop "Herstellen" kun je alle ingevoerde gegevens en teksten in één keer wissen.

Voorkom teleurstellingen en eventuele aansprakelijkheid en dien na de constatering van onduidelijke of onjuist geplaatste of ongeldige kortingsacties zo snel mogelijk via het contactformulier op de site een verzoek tot verwijdering in (vermeld hierin in welke rubriek de actie staat + de gegevens die in het naamveld staan + de plaatsingsdatum) en plaats zonodig een nieuwe duidelijke of haalbare kortingsactie. Kortingsacties die waarvan de looptijd is verstreken worden door ons na enige tijd handmatig verwijderd.

De plaatsingsvoorwaarden

Je mag alleen kortingsacties plaatsen cfm. de bovenstaande spelregels en als daarbij wordt voldaan aan artikel 6, 7, 9 en 10 van de Algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een kortingsactie geef je tevens aan deze gelezen en begrepen te hebben en ermee akkkoord te zijn. Kortingsacties die niet voldoen aan de spelregels en voorwaarden, die misleidend zijn of die terecht door een ander lid aangemerkt zijn als misbruik kunnen door ons zonder opgave van redenen worden verwijderd, zulks met uitsluiting van aansprakelijkheid cfm. artikel 15 van de Algemene voorwaarden.

Royement lidmaatschap

Bij herhaling van het niet of niet juist toepassen van de spelregels en de voorwaarden en bij schending van regels  en wetten voor de bescherming van de privacy van leden die gebruik (willen) maken van een kortingsactie kan worden overgegaan tot het royement van het lidmaatschap. Ook hier geldt uitsluiting van aansprakelijkheid cfm. artikel 15 van de Algemene voorwaarden.


(advertentie/doneertip)

Korting krijgen

Lees hieronder waar, hoe en op welke voorwaarden je als lid van sponsormeter.nl 2.0 kunt genieten van kortingen van bedrijven, verenigingen, clubs en stichtingen die lid zijn van een van onze provinciale actieteamleden.

Contributiekorting lidmaatschap verenigingen en clubs

In de rubriek Actieteams staan kortingscodes waarmee je korting kunt krijgen op de jaarlijkse contributiebijdrage van je lidmaatschap bij verenigingen en clubs die lid zijn van een van onze provinciale actieteams. Neem via de rubriek contact op met het actieteamlid waar je lid van bent of wilt worden en vermeld die kortingscode. Je krijgt dan meteen of zo snel mogelijk informatie over de hoogte van de korting.

Kortingen in de rubriek Clubevents

Als je op zoek bent naar kortingen die verbonden zijn aan acties, activiteiten en evenementen van verenigingen, clubs en stichtingen, zoals kortingen op entreebewijzen en aanbiedingen van bedrijven op de door de niet-zakelijke teamleden georganiseerde braderieën en andere evenementen, kijk dan even in de rubriek Clubevents.

Kortingen in de rubriek Sponsormeteren

Ben je op zoek naar kortingen die niet verbonden zijn aan een "Clubevent" dan vind je die mogelijk in de gastenboeken in de rubriek Sponsormeteren.

Hoe vind en herken je een kortingsactie?

Open de pagina Clubevents of het gastenboek van je keuze en scroll (pc/laptop) of veeg (tablet, smartphone e.d.) door de "commentaren". Iedere ledenkorting begint met "Ledenkorting" + een korte omschrijving van de actie + een zelfbedachte kortingscode in het naamveld, bijvoorbeeld "Ledenkorting 10% op entreebewijzen Muziekfestival Woeren kortingcode MFW10%" of "Ledenkorting 20% op T-shirts Janssen Mode Woerden kortingscode JMW20%". Bij "bericht" staat een omschrijving van de actie en hoe en wanneer je er gebruik van kunt maken (actievoorwaarden).

De kortingscode(s) voor korting op de contributiebijdrage voor je lidmaatschap van een vereniging of club die lid is van een van onze provinciale actieteams vind je in de rubriek Actieteams.

Wanneer en hoe je gebruik maakt van een kortingsactie

Het eventuele aanbod van kortingsacties in de gastenboeken en op de pagina Clubevents is (en kan) niet door ons (worden) gecontroleerd. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Reageer bij interesse daarom alleen op acties waarin duidelijk staat vermeld:

 • op welke activiteit of evenement of op welk product of dienst de korting van toepassing is
 • het percentage of het bedrag van de korting
 • de kortingscode
 • de prijs zònder en de prijs mèt korting, bv. van € 12 voor € 8!
 • hoe lang de kortingsactie duurt, bv. "van .(datum). t/m .(datum)." of "van .(datum). tot zolang de voorraad strekt"
 • hoeveel producten of diensten een lid tijdens de kortingsactie met korting mag afnemen, bv. 1 of 2 per lid
 • hoe je moet bestellen of reserveren, bv. per e-mail (tik of klik dan op het veld e-mail), via de website of de sociale mediapagina van de aanbieder (klik of tik dan op het veld Internet website) en/of telefonisch (zie het veld "bericht")
 • wanneer, waar en hoe je moet betalen en afhalen, bv.  binnen 10 dagen na de bestelling of reservering aan de kassa van de winkel of aan de kassa van het evenement

Volg de instructies van de aanbieder en vermeld bij een bestelling of reservering altijd de kortingscode die in het naamveld van de desbetreffende actie staat.

Klachten

Inhoudelijke klachten over kortingsacties, zoals over de betalingen en de leveringen, moet je in eerste instantie altijd rechtstreeks indienen bij de aanbieders van de kortingsacties.

Het melden van onjuiste, onduidelijke en/of misleidende kortingsacties

Geplaatste kortingsacties die onjuist of onduidelijk zijn of blijken te zijn, die niet (meer) gestand worden gedaan of die op andere manieren niet voldoen aan het gestelde in artikel 6, 7, 9 en 10 van de Algemene voorwaarden, wil je zo snel mogelijk melden via het contactformulier op onze site. Vermeld daarbij s.v.p. in welke rubriek de actie staat + de gegevens die in het naamveld staan + de plaatsingsdatum). Misleidende kortingsacties kun je meteen melden via de link Aanmelden als misbruik bij de kortingsactie.


(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud