Het gratis en vrijblijvend lidmaatschap - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Het gratis en vrijblijvend lidmaatschap

(advertentie/doneertip)
Word nu gratis en vrijblijvend lid en maak kans op donaties van sponsormeter.nl 2.0
(advertentie)
Genereer gratis sponsormeterdonaties via bobshop.nl! Doen = 5% gratis doneren!

-gratis sponsormeteren over sport, kunst, cultuur en goede doelenHet ideale lidmaatschap

Het algemeen lidmaatschap van sponsormeter.nl 2.0 is het ideale lidmaatschap voor iedereen die sport, kunst, cultuur en goede doelen in het eigen dorp of stadswijk een warm hart toedraagt en/of belangrijk, ontspannend, nuttig en leerzaam vindt. Voor iedereen die het leuk vindt om dingen "life" samen te doen, te beleven en te delen, het hele jaar door. Voor iedereen die vindt dat de deelname aan de acties, activiteiten en evenementen in hun dorp of stadswijk bijdraagt aan een leuke, levendige, veilige en sociale leef- en woonomgeving en zelfs aan vermindering van de CO2 uitstoot (bijna alles is te voet of met de fiets bereikbaar) en daarmee aan de opwarming van de aarde. En natuurlijk ook voor de vele non-profitorganisaties (verenigingen, clubs en stichtingen en hun leden en fans) en bedrijven die dat allemaal organiseren en/of faciliteren.
Als algemeen lid van sponsormeter.nl 2.0

 • heb je toegang tot de voor niet-leden afgeschermde delen van onze site
 • maak je doorlopend kans op donaties van sponsormeter.nl (sponsormeterdonaties), bijvoorbeeld om te besteden aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in je dorp of stadswijk
 • kun je gratis en onbeperkt sponsormeteren (=is het promoten van acties, activiteiten en evenementen in je dorp of stadswijk) in onze gastenboeken (hierdoor heb je nóg meer kans op sponsormeterdonaties)
 • kun je stemmen t.b.v. sponsoringbijdragen voor non-profitorganisaties die lid zijn van een van onze provinciale actieteams
 • kun je in aanmerking komen voor kortingen expliciet voor leden, zoals kortingen op de entrees van zgn. clubevents en korting op je 1e contributiebetaling bij je aanmelding als lid van een vereniging die lid is van een van onze provinciale actieteams
 • kun je meedoen aan onze polls en enquêtes
 • ben je van harte welkom op de clubevents en op andere via onze site, app en/of nieuwsbrief aangeboden activiteiten en evenementen
 • kun je je aanmelden als lid van een provinciaal actieteam (alleen bedrijven en non-profitorganisaties in dorpen en stadswijken)
 • maak je kans op sponsoringbijdragen (alleen non-profitorganisaties die lid zijn van een provinciaal actieteam)
 • mag je gratis en onbeperkt reclame maken in onze gastenboeken (alleen leden van onze actieteams)
 • mag je gratis kortingen aanbieden expliciet voor leden (alleen actieteamleden)
 • mag je reclame maken voor je sponsors (alleen door bedrijven gesponsorde actieteamleden)

en meer.
Word algemeen lid. Vul je e-mailadres en een wachtwoord in en tik of klik op "Ga verder"
Als algemeen lid heb je tevens de intentie (geen verplichting!)

 • om acties, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, kunst, cultuur en goede doelen in je dorp of stadswijk die je leuk vindt of zelf organiseert zoveel mogelijk te promoten via de gastenboeken op onze site
 • om ons op en via onze site, geheel gratis via je online aankopen, vakantieboekingen en kliks, via onze bijzondere donateursacties en/of vrijwillige donaties, aan inkomsten te helpen.

Want zónder jouw hulp kunnen we geen of minder sponsormeterdonaties en sponsoringbijdragen beschikbaar stellen. Zo simpel is het.


(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud