Over sponsormeter.nl - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Over sponsormeter.nl

(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren

Over sponsormeter.nl 2.0

Na een tijdje minder actief te zijn geweest is sponsormeter.nl medio 2018 weer helemaal terug met een geheel vernieuwe en beveiligde particuliere website (versie 2.0), een nieuw logo, gastenboeken, polls en een rss-app voor tablets, Ipads en mobiele telefoons. Een website met meer mogelijkheden om (gratis) te doneren en met ruimere kansen op donaties en sponsoringbijdragen. Met meer mogelijkheden om te netwerken en om sport, kunst, cultuur en goede doelen in Nederlandse dorpen en stadswijken, individueel of gezamenlijk, te promoten.

De doelen

De doelen blijven onveranderd: het promoten en het financieel ondersteunen van acties, activiteiten, evenementen en non-profitorganisaties in Nederlandse dorpen en stadswijken op het gebied sport, kunst, cultuur en goede doelen en het bevorderen van de actieve deelname daaraan.


Gratis doneren

De mogelijkheden om gratis te doneren (crowdfunding) t.b.v. de gratis donaties en sponsoringbijdragen via online transacties (online aankopen, vakantieboekingen en kliks/tikken) op en via sponsormeter.nl 2.0 zijn fors uitgebreid en herkenbaar gemaakt met de aanduiding "advertentie/gratis doneertip". Waar dat kan staat, onder voorbehoud, een indicatie van de gratis donatie die je doet met je online aankoop of boeking. Daarnaast kun je nu ook gratis doneren via onze  nieuwe actiepagina op sponsormeter.com (sponsormeter.com/sponsormeternl).


Betaald doneren

Wie toch wil steunen maar geen gebruik van de gratis doneertips kan of wil maken kan betaald doneren via Ideal of Paypal of meedoen aan de jaarlijkse 10%-donateursactie. Als deelnemer van deze actie maak je zelf ook kans op een donatie.


Gratis donaties

Om de actieve deelname aan sport, kunst, cultuur en goede doelen in dorpen en stadswijken te bevorderen bied ik voortaan, naast die voor de bij sponsormeter.nl 2.0 aangesloten non-profitorganisaties, o.a. ook geregistreerde particuliere en zakelijke gebruikers van sponsormeter.nl 2.0, alle nieuwsbriefabonnees en iedereen die een promotionele boodschap (sponsormeter) achterlaat in een van de gastenboeken kansen op gratis donaties (sponsormeterdonaties). Ik streef ernaar om ca. 30% van de netto inkomsten in te zetten voor deze gratis sponsormeterdonaties.


Sponsoringbijdragen

50% van de netto inkomsten die via sponsormeter.nl 2.0 worden gegenereerd, is voortaan alleen bestemd voor sponsoring van non-profitorganisaties (niet-zakelijke verenigingen, clubs en stichtingen) in Nederlandse dorpen en stadswijken die lid zijn van een sponsormeter.nl actieteam.

Lees meer

Financiële verantwoording

In versie 2.0 heb ik ook een rubriek ingebouwd waarin ik verantwoording afleg over de inkomsten en uitgaven van sponsormeter.nl 2.0. Deze rubriek is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers.


Aantrekken en vasthouden sitebezoekers

Het succes van sponsormeter.nl 2.0 hangt voor een groot deel af van het aantal nieuwe en terugkomende sitebezoekers. Dit probeer ik te bereiken door zoveel mogelijk nieuwsbriefabonnees aan te trekken, hulp in te schakelen van de actieteams en door allerlei leuke of nuttige tips en tools zoals de polls en enqûetes op sponsormeter.nl 2.0 aan te bieden. Uiteraard doe ik mijn best om de site te optimaliseren voor het gebruik in zoekmachines (SEO) en is de site vriendelijk voor gebruikers van tablets, IPads en moderne mobiele telefoons.

Algemene voorwaarden

Ondanks het feit dat sponsormeter.nl 2.0 een particuliere en geen zakelijke website is, heb ik toch, naast de disclaimer en het cookie- en privacyreglement, een aantal algemene voorwaarden geformuleerd. Kun je je daarin niet vinden, maak dan geen gebruik van sponsormeter.nl 2.0.


Bedankt voor je bezoek en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,
Hub Quodbach
Initiatiefnemer, eigenaar en webmaster sponsormeter.nl 2.0

(advertentie//doneertip)
Doen = gratis doneren
Terug naar de inhoud