13-10-2019 - Parteyer Daag - Partij-Wittem - Programma voor verenigingen e.d. - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

13-10-2019 - Parteyer Daag - Partij-Wittem - Programma voor verenigingen e.d.

Menu Parteyer Daag 2019
Nieuw!
Zondag 13 oktober van 11 tot 18 uur           

Parteyer Daag (Partijer Dag) 2019
In en vanuit gemeenschapshuis A ge Wienhoes,
Oude Heirbaan 7A in Partij-Wittem
Hebt u vóór 27-9-2019 een online aanmeldformulier ingestuurd?

Door een fout zijn online aanmeldingen voor deelname aan en sponsoring van de Parteyer Daag 2019 die vóór 27-9 zijn ingestuurd, niet automatisch aangeleverd bij Stichting Kernoverleg Partij-Wittem. Hierdoor kunnen deze aanmeldingen niet door de stichting worden verwerkt. U hebt zelf wel een bevestiging van uw online aanmelding op het door u daarin opgegeven e-mailadres ontvangen. Wij verzoeken u die bevestiging met daarin uw aanmeldgegevens en deelname- of sponsoringopties zo spoedig mogelijk door te sturen naar het e-mailadres info@partijwittem.nl van Stichting Kernoverleg Partij-Wittem. Lukt of kan het doorsturen niet, dan verzoeken we u zich opnieuw online aan te melden. Excuus voor dit ongemak.
Voor verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties uit Partij-Wittem en de werkgroepen van het Kernoverleg
en hun leden, vrijwilligers en/of fans

Samen met andere dorpsgenoten, uw leden en achterban genieten van een leuke, gezellige en leerzame middag in Partij-Wittem? Stuur dan bij voorkeur uiterlijk 30-9 het aanmeldformulier in s.v.p.
Meteen door naar het deelnameformulier

Uw organisatie doet mee aan de Parteyer Daag 2019 als zij
  • bewoners, bedrijven en andere organisaties wil informeren over haar geschiedenis, activiteiten en evenementen, en/of
  • meer wil weten over de geschiedenis, activiteiten, evenementen, bewoners, bedrijven en andere organisaties van Partij-Wittem, en/of
  • mee wil helpen bij het verbeteren en verduurzamen van de vitalititeit en leefbaarheid in Partij-Wittem (dit is een wederzijds belang), en/of
  • contacten wil leggen of verstevigen met bewoners, bedrijven en andere organisaties uit Partij-Wittem, en/of
  • reclame wil maken op de Parteyer Daag zelf en op website van St. Kernoverleg Partij-Wittem   

Door deel te nemen aan de Partyer Daag 2019 helpt u indirect mee aan de verduurzaming van de leefbaarheid van Partij-Wittem en kunt u laten zien wat uw organisatie de inwoners en bedrijven daarvan zoal te bieden heeft.

Programma, downloads en online deelnameformulier
Hieronder staat het programma van de “Parteyer Daag” 2019. Dat is zodanig samengesteld dat bovengenoemde doelen op een speelse en ongedwongen manier bereikt kunnen worden. Het is verdeeld over vier dagdelen waaraan afzonderlijk kan worden deelgenomen. U bepaalt zelf of en wanneer uw organisatie meedoet en met hoeveel personen. Dat kunnen zowel uw leden en vrijwilligers als hun familie zijn. Op de pagina Downloads kunt u formulieren downloaden met algemene informatie en de deelnameopties. Die kunt u afdrukken of per e-mail verspreiden onder uw aanhang.

Besluit u na overleg met uw aanhang om mee te doen, dan vult u het online deelnameformulier in. Dat staat onder de dagdelen. Waar nodig of gevraagd wilt u ons van aanvullende informatie voorzien. U wilt het deelnameformulier insturen uiterlijk 21 september 2019. Aanmeldingen die daarna binnenkomen kunnen mogelijk niet meer worden verwerkt.

Let op: personen die namens uw organisatie willen deelnemen wilt u doorverwijzen naar de pagina "Programma kids" of "Progamma ouderen". Daar kunnen zij dat zelf aangeven. U hoeft hen dus niet apart aan te melden.
 
Dagdelen programma Parteyer Daag 2019

Dagdeel 1
Aanvang 11, einde 13 u. Activiteit: Parteyer Speurtocht voor kinderen van 3-13 jaar en ouders/grootouders o.l.v. de Jonkheid Partij. De deelname is gratis. Start en einde in A ge Wienhoes. De kinderen ontvangen tijdens de speurtocht een of meerdere surprises. Na afloop wordt hen een kindvriendelijke lunch aangeboden (zie dagdeel 2). De organisatie kan de kinderen namens uw vereniging o.d. een kleine attentie als surprise aanbieden (max. 30 stuks). Die moet uzelf even om 11 uur bij de entree afgeven.
 
Dagdeel 2
Aanvang 13, einde 14 u. Activiteit: Parteyer Break. Dit is de overgang van speurtocht naar pubquiz (dagdeel 3) met een eenvoudige lunch, producten uit de Fruitwei va Partey en entertainment. Prijs lunch € 2,50 p.p. incl. koffie en thee. Gratis kleine broodjes en een drankje voor kinderen die aan de speurtocht meedoen. Reserveren is verplicht, collectief vooraf betalen via uw bank of aan de kassa.
 
Dagdeel 3
Aanvang 14, einde 16 u. Activiteit: Parteyer Pubquiz voor iedereen die meer wil weten (of laten weten) over ons dorp. Met o.a. vragen over de geschiedenis van ons dorp en over activiteiten en evenementen van het kernoverleg, verenigingen en clubs etc. Maximaal 10 teams bestaande uit bewoners en/of afgevaardigden van de werkgroepen van het kernoverleg, lokale verenigingen e.d. en bedrijven dingen naar leuke rondeprijzen en de titel “Winnaar Parteyer Pubquiz 2019”. Personen die aan de pubquiz deelnemen ontvangen bij aanvang van de Parteyer Borrel (zie dagdeel 4) een gratis consumptie.

Naast uw deelname aan de pubquiz kunt u een jurylid aanleveren van 16 jaar of ouder die de scores van een ander (of samengesteld) team volgt en beoordeelt. Het is ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan de pubquizprijzen, bijvoorbeeld in de vorm van gadgets van uw werkgroep of organisatie, een waardebon te besteden bij een lokale ondernemer en/of gratis entreebewijzen voor evenementen van uw werkgroep of organisatie. Dit levert u extra reclame, goodwill en misschien wel extra leden of vrijwilligers op.
 
Tijdens de pubquiz kunt u door ons vragen laten stellen over uw werkgroep of organisatie en uw activiteiten en evenementen. Daarmee kunt u dingen waarvan u vindt dat ze belangrijk zijn onder de aandacht brengen van de teams en het publiek. Voor het indienen van de vragen kunt u gebruik maken van het aparte online vragenformulier.
 
Dagdeel 4
Aanvang 16, einde 18 u. Activiteit: Parteyer Borrel. Gratis entree.
Onder het genot van een drankje en gepaste achtergrondmuziek kunt u nagenieten van de speurtocht, de break en de quiz en/of contacten leggen of verstevigen met de aanwezige bewoners, bedrijven, het bestuur van het kernoverleg en collega werkgroepen, verenigingen, clubs en andere organisaties. Deelnemers van de Parteyer Pubquiz (dagdeel 3) ontvangen bij aanvang van de borrel één gratis consumptie.

Het staat uw organisatie vrij om tijdens de Parteyer Borrel gadgets o.d. uit te delen uitdelen en folders met informatie van uw organisatie te verstrekken.

 
Wat u verder nog moet weten
De “Parteyer Daag 2019” is een initiatief van Stichting Kernoverleg Partij-Wittem. Het programma werd samen met enkele dorpsbewoners en Jonkheid Partij samengesteld en is gericht op “verbinding”. Het is onder voorbehoud en eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk via uw contactpersoon bekend gemaakt.

Als uw organisatie deelneemt aan de Parteyer Daag 2019 dan kunt u via het aanmeldformulier op deze pagina (of tot 21-09 a.s. per e-mail aan info@partijwittem.nl) een digitale advertentie insturen. Die wordt dan gebruikt voor het maken van reclame tijdens de dag en 1 jaar lang op de website van Stichting Kernoverleg Partij-Wittem (www.partijwittem.nl). Als uw organisatie ook lid is (of wordt) van sponsormeter.nl, dan wordt uw advertentie ook 1 jaar lang op die site getoond.

Nemen uw leden en/of hun kind(eren) deel aan de speurtocht en/of de lunch en hebben zij een voedselallergie, dan kunnen zij hun naam en allergie (s.v.p. zo spoedig mogelijk) doorgeven via e-mail jonkheidpartij@outlook.com. In overleg dan wordt gekeken of er alternatieven kunnen worden aangeboden.

Tijdens de Parteyer Daag kunnen foto's en filmpjes worden gemaakt voor plaatsing op de website van Stichting Kernoverleg en/of uw eigen website/sociale mediapagina en voor andere promotionele doeleinden. Deelnemers die daar niet op willen staan kunnen dat ter plekke aan de organsiatie en/of de fotograaf of filmer laten weten.
 
Gratis donaties die u uiterlijk 13-10-2019 doet via uw online aankopen, vakantieboekingen e.d. via sponsormeter.nl of de pagina van sponsormeter.nl op .com (u kunt hier ook via Ideal doneren) zijn, na aftrek van de kosten, bestemd voor St. Kernoverleg Partij-Wittem, de Jonkheid Partij en de Parteyer Daag. Bij een positieve opbrengst van de Parteyer Daag zal een nog nader te bepalen deel daarvan geschonken worden aan de Jonkheid als tegemoetkoming in de oprichtingskosten.
 
De bar is geopend van 13 tot 18 uur. Consumptiebonnen zijn tegen betaling aan de kassa verkrijgbaar en zijn alleen geldig tijdens de “Parteyer Daag” 2019. Niet gebruikte bonnen kunnen tot 18 uur ingeleverd worden.
 
Na de ontvangst van het aanmeldformulier neemt Stichting Kernoverleg als nodig contact met u op om e.e.a. verder met u af te stemmen.

Ga naar het aanmeldformulier of kies uit de volgende opties om verder te gaan:


Aanmeldformulier Parteyer Daag 2019 voor verenigingen, clubs, stichtingen en werkgroepen KO.
Onze gegevensDagdeel 1 - Parteyer speurtocht voor de kids van 11 tot 13 uur vanuit A ge Wienhoes Partij

Ja
Nee


Overige opties dagdeel 1

Ja
Nee
Dagdeel 2 - Parteyer Break - gezellige lunch van 13 tot 14 uur in A ge Wienhoes Partij

Ja
Nee


Uiterlijk 6-10-2019 per bank t.g.v. NL52 RABO 0305 3162 22 t.n.v. Stichting Kernoverleg Partij-Wittem o.v.v. lunch Parteyer Daag 2019
Op 13-10-2019 bij binnenkomst aan de kassa
Dagdeel 3 - Parteyer Pubquiz van 14 tot 16 uur in A ge Wienhoes Partij

Ja
Nee


Wij doen mee als één team (6-8 personen; het team is uitgesloten voor eventuele vragen die onze organisatie heeft ingediend)
Wij sluiten ons aan bij een of meerdere door de organisatie te bepalen teams; wij kunnen aan alle vragen meedoen)
Overige opties dagdeel 3 (ook mogelijk als u niet deelneemt aan de quiz)

Wij leveren een jurylid aan van 16 jaar of ouder die de scores van een ander (of samengesteld) team volgt en beoordeelt.


Wij leveren een bijdrage aan de pubquizprijzen, bijvoorbeeld in de vorm van gadgets van onze organisatie, een waardebon te besteden bij een lokale ondernemer en/of gratis entreebewijzen voor evenementen van onze werkgroep of organisatie

Wij sturen een of meerdere vragen in t.b.v. de pubquiz, eventueel met bijbehorende afbeelding(en)-zie ook de pagina Vragen Pubquiz.
Dagdeel 4 - Parteyer Borrel van 16 tot 18 uur in A ge Wienhoes Partij

Ja
Nee

Overige opties (ook mogelijk als u niet deelneemt aan de quiz)

Wij delen gadgets e.d. uit van onze werkgroep of organisatie

Wij delen folders o.d. uit met informatie over onze organisatie en/of activiteiten en evenementen
Upload hier uw digitale advertentie (alleen bij deelname) Tijdens de Partyer Daag 2019
 1 jaar lang op de site van Stichting Kernoverleg Partij-Wittem (www.partijwittem.nl)
 1 jaar lang op sponsormeter.nl (alleen i.c.m. met een lidmaatschap van sponsormeter.nl)
Toelichting e.d.Menu Parteyer Daag 2019
(advertentie/doneertip)
Kies je gratis lidmaatschap en maak kans op donaties en kortingen
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud