Parteyer Daag - Partij-Wittem - Polls en enquêtes - sponsormeter.nl 2.0

Uitloggen
Ga naar de inhoud

Parteyer Daag - Partij-Wittem - Polls en enquêtes

Menu Parteyer Daag
Ook in 2020(?)           

Parteyer Daag (Partijer Dag)
In en vanuit gemeenschapshuis A ge Wienhoes,
Oude Heirbaan 7A in Partij-Wittem

Polls en enquêtes
over de Parteyer Daag 2019 en 2020

Verder naar beneden kunt u anoniem meedoen aan de polls en enquêtes met betrekking tot de Parteyer Daag 2019 en 2020. Het verschaft de organisatie inzicht in uw beleving en het kan helpen de invulling van de Parteyer Daag 2020 e.v.

Nadat u uw mening hebt gegeven verschijnt er een grafiek waarmee u uw eigen antwoord(en) kunt vergelijken met die van andere deelnemers. Wordt er meteen een grafiek vertoond, dan hebt u al eerder aan de desbetreffende poll of enquête meegedaan. U ziet dan wel de laatste stand van zaken.
De Parteyer Daag vind ik
A) een heel goed initiatief
B) een goed initiatief
C) een matig initiatief
D) een slecht initiatief
E) geen mening
Welke bijdrage levert De Parteyer Daag aan de leefbaarheid van Partij-Wittem
A) een grote bijdrage
B) een normale bijdrage
C) een matige bijdrage
D) geen bijdrage
E) geen mening
Ik bezocht de Parteyer Daag 2019 en ik vond het
A) een heel mooie beleving
B) een mooie beleving
C) een matige beleving
D) een slechte beleving
E) geen mening
De kans dat ik de Parteyer Daag 2020 bezoek is
A) heel groot
B) groot
C) matig
D) klein
E) geen mening
Tijdens de Parteyer Daag 2019 heb ik in voldoende mate contact gehad met andere inwoners van Partij-Wittem
A) geheel mee eens
B) mee eens
C) niet mee eens
D) geen mening
E) ik was niet aanwezig
Tijdens de Parteyer Daag 2019 heb ik in voldoende mate contact gehad met bedrijven, verenigingen, clubs etc. uit Partij-Wittem
A) geheel mee eens
B) mee eens
C) niet mee eens
D) geen mening
E) ik heb die dag niet bezocht
Tijdens de Parteyer Daag 2019 heb ik ideeën uitgewisseld m.b.t. de verbetering van de leefbaarheid in Partij-Wittem
A) Ja
B) Nee
C) ik was niet aanwezig
Tijdens de Parteyer Daag 2019 heb ik informatie ontvangen over de bedrijven, verenigingen, clubs, het kernoverleg en andere maatschappelijke organisaties uit Partij-Wittem
A) ja, maar te veel
B) ja, genoeg
C) ja, maar het kon meer
D) neen
E) ik was niet aanwezig
Ik kan mijn persoonlijke stempel drukken op de organisatie en invulling van de Parteyer Daag 2020. De kans dat ik dat doe is
A) heel groot
B) groot
C) matig
D) klein
E) zeer klein
Mijn vereniging, club, stichting, werkgroep of bedrijf kan haar eigen stempel drukken op de organisatie en invulling van de Parteyer Daag 2020. De kans dat zij dat doet is
A) heel groot
B) groot
C) matig
D) klein
E) zeer klein
Menu Parteyer Daag 2019
(advertentie/doneertip)
Kies je gratis lidmaatschap en maak kans op donaties en kortingen
(advertentie/doneertip)
(advertentie/doneertip)
Terug naar de inhoud