We houden rekening met uw privacy - sponsormeter.nl 2.0

Ga naar de inhoud

We houden rekening met uw privacy

Meer sponsormeter 2.0 > Voorwaarden
(advertentie)
Doen = gratis doneren
Privacybeleid sponsormeter.nl

Laatst aangepast: 2-11-2015

 
We houden rekening met uw privacy

Sponsormeter. nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan sponsormeter.nl worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van sponsormeter.nl te Wittem voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • verwerken van orders
  • het aanleggen en bijhouden van accounts en de daarbij behorende adminstratieve werkzaamheden
  • versturen van mailings door sponsormeter.nl
  • verzamelen van informatie ter verbetering van onze dienstverlening zonder dat dit herleid kan worden naar u als klant

Internetsites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links, iframes of op andere manieren met deze internetsite zijn verbonden of via deze website worden aangeboden.

Wijzigingen privacy beleid

sponsormeter.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

H. Quodbach/sponsormeter.nl
Kardinaal van Rossumstraat 16
6286 AR Wittem

of via het contactformulier op deze site.
(advertentie)
Doen = gratis doneren
Terug naar de inhoud